STRESZCZENIA ZAKWALIFIKOWANE DO SESJI USTNEJ PRAC ORYGINALNYCH

Sesje Ustne Prac Oryginalnych odbędą się w piątek, 24 maja 2024 r. w godzinach 14:15 - 15:45
równolegle w czterech salach: "Elvis Presley, ""Barry White", "Aretha Franklin" oraz "Giacomo Puccini"

Aby pobrać program poszczególnych sesji prosimy kliknąć w poniższy link.
Osoba prezentująca została wyróżniona kolorem.

WYKAZ PRAC USTNYCH
 
 
WAŻNE INFORMACJE DLA AUTORÓW PREZENTUJĄCYCH PRACE USTNE:
Aby ułatwić przygotowanie się do wystąpienia zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami.
 • Język prelekcji: polski
 • Czas wystąpienia: maksymalnie 10 minut dla jednego prelegenta
  Podczas sesji przewidziana jest także dyskusja. W zależności od woli Przewodniczących będzie to każdorazowo po prelekcji lub na zakończenie sesji. Prosimy o obecność podczas całej sesji oraz przestrzeganie czasu wystąpienia.
 • Format prezentacji: plik Power Point z zachowaniem proporcji ekranu 16:9 w rozdzielczości 1920:1080 (czyli układ panoramiczny). Dla pewności prosimy także dostarczyć plik w PDF.
 • Prosimy o używanie standardowych czcionek oraz unikanie jaskrawych kolorów.
 • Filmy są dopuszczalne jednak wyłącznie w formatach avi, mp4. Należy unikać formatów quicktime, rmvb i innych niestandardowych. W przypadku użycia filmów prosimy sprawdzić z technikami w slideroomie czy prezentacja odtwarza się prawidłowo co najmniej dwie godziny przed wystąpieniem.
 • Prezentacje prosimy przekazać technikom w slideroom w dniu wykładu, nie później jednak niż 2 godziny przed sesją. 
 • Slideroom zlokalizowany będzie w pobliżu recepcji zjazdowej i będzie do Państwa dyspozycji podczas trwania Zjazdu.
 • Nie będzie możliwości uruchamiania prezentacji z własnego sprzętu oraz wyświetlania prezentacji innych niż podano wyżej.
 
 
↓↓↓ INFORMACJE O SESJACH PLAKATOWYCH ZNAJDUJĄ SIĘ PONIŻEJ ↓↓↓


 

STRESZCZENIA ZAKWALIFIKOWANE DO SESJI PLAKATOWEJ
OKREŚLANEJ W PROGRAMIE JAKO SESJA KRÓTKICH PREZENTACJI USTNYCH

Sesja Krótkich Prezentacji Ustnych odbędzie się w sobotę, 25 maja 2024 r.
w godzinach 10:45 - 11:45 równolegle na stanowiskach multimedialnych,
które zostaną zlokalizowane w Hali H4 - we foyer Sal: 
"Barry White", "Aretha Franklin" oraz "Giacomo Puccini"

Aby pobrać program poszczególnych stanowisko prosimy kliknąć w poniższy link.
Osoba prezentująca została wyróżniona kolorem.
Przewodniczących sesji uzupełnimy niebawem.

WYKAZ PRAC PLAKATOWYCH
 
WAŻNE INFORMACJE DLA AUTORÓW PREZENTUJĄCYCH PRACE PLAKATOWE:
Aby ułatwić przygotowanie się do wystąpienia zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami.
 • Język prelekcji: polski
 • Czas wystąpienia: maksymalnie 5 minut dla jednego prelegenta
 • Formuła: każde ze stanowisk będzie wyposażone w wyświetlacz, na który uprzednio zostaną wgrane prezentacje. Prelegenci będą samodzielnie zarządzać swoją prezentacją podczas przemowy.
 • Format prezentacji: plik Power Point z zachowaniem proporcji ekranu 16:9 w rozdzielczości 1920:1080 (czyli układ panoramiczny). Dla pewności prosimy także dostarczyć plik w PDF.
 • W lewym górnym rogu slajdu tytułowego prosimy zamieścić oznaczenie porządkowe (tj. P...)
 • Prosimy o używanie standardowych czcionek oraz unikanie jaskrawych kolorów.
 • Prosimy zachować margines, aby tekst prezentacji został wyświetlony w całości
 • Filmy oraz animacje nie są dopuszczalne.
 • Prosimy o dostarczenie prezentacji zawierającej maksymalnie 6 slajdów zgodnie z dołączonym szablonem najpóźniej 15 maja br na adres: kknap@grupabachleda.pl
  KLIKNIJ TUTAJ, ABY POBRAĆ SZABLON PLAKATU
  Prace zostaną wgrane na wyświetlacze przed Zjazdem, a to oznacza, iż nie będzie możliwości ich podmiany podczas Zjazdu.
 
 
Ważna informacja!
Autor prezentujący streszczenie (niezależnie czy w sesji ustnej czy plakatowej) jest zobligowany do dokonania rejestracji oraz uregulowania należności za udział w Zjeździe (może to nastąpić po uzyskaniu wyniku kwalifikacji pracy) zgodnie z tabelą opłat (z opłat zwolnieni są studenci kierunków lekarskich posiadający aktualną legitymację studencką oraz nie ukończyli 30 r.ż. i nie są lekarzami)