PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ ZAKOŃCZYŁO SIĘ 

Podczas rejestracji należy wpisać adres e-mail uczestnika.
Jeśli adres e-mail do przesłania proformy/faktury jest inny niż uczestnika prosimy o wpisanie mail przy polu "Dane do faktury"

W przypadku trudności z rejestracją prosimy o kontakt z kknap@grupabachleda.pl